لجنه الظواهر السلبية، ليش سلبي يبه؟؟

كل كلامهم سلبي اب سلبي، شدعوة يبه الدنيا مو خرابه لهذي الدرجة، يعني لمن الواحد يشوفكم يضيق خلقه و تنسد الدنيا بويهه فما بالك بالك بالتشريعات اللي قاعدين يسونها!!!!

المهم سمعوا كلامنا هل الاسبوع و قولوا لنا شرايكم

Government Media Parental Control

we mentioned before that the government has implemented new regulation regarding all kinds media coming into the country by having customs and the ministry of information going through them and confiscate what violates our religion, culture, and politics. we have put many question marks over the previous statement which we discussed in our show this week, so listen up and let us know what you think